Bình nhựa 1 lít vuông ga

Bình nhựa 1 lít vuông garanty

MÃ SP: NM-CV004

Chiều cao: 225 mm

Đk miệng: 37 mm

Đk Thân: 87 mm

Chai vuông 1 lít ga đựng hóa chất, chai nhựa đựng thuốc thú y, thuốc thủy sản, chai nhựa vuông,...