Chai nhựa 500ml vuông lùn

Chai nhựa 500ml chữ nhật

MÃ SP: NM-CN001

Chiều cao: 187 mm

ĐK Thân: 79 mm

ĐK miệng: 37 

Chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa: Chai nhựa, lọ nhựa, bình nhựa, can nhựa, xô nhựa, hủ nhựa, túi nhựa, khuôn mẫu ...dùng cho nhiều ngành như: Dược phẩm, hóa chất, dầu nhớt, thuốc trừ sâu, thực phẩm, hóa mỹ phẩm..  

Chuyên mục: