Chai nhựa thuốc trừ sâu

Chai nhựa hdpe

Đk miệng:

Đk Đáy

Cao

Chuyên mục: 

Sản phẩm liên quan