Can nhựa 5 lít hai quay

Can 5 lít hai quay

Can nhựa 5 lít dùng đựng dầu nhớt, phân bón, đa ngành

Chất liệu: Nhựa HDPE

Dung tích: 5 lít

Đk miệng:

Đk Đáy

Cao

Chuyên mục: