Can nhựa 5 lít hai quay

Can 5 lít hai quay 

Mã số: NM-CA007

Can nhựa 5 lít dùng đựng dầu nhớt, phân bón, đa ngành

Chất liệu: Nhựa HDPE

Dung tích: 5 lít

Đk miệng: 

Đk Đáy

Cao: 

Chuyên mục: