Can nhựa 2 lít

Chai nhựa hdpe

Đk miệng:

Đk Đáy

Cao

Chuyên mục: